Articles

3ª Avaliación, Exames e recuperacións de 1º Bacharelato

Na 3ª Av, Javier Ferreiro Rodríguez, tes un compensable, sólo tes que recuperar a 2ª e presentarme o resume da parte de xeoloxía que che pedín.
Os demáis terendes que facer as partes non superadas. Na proba que terá lugar o vindeiro luns 18 ás 20:30 na aula 6.
Un cordial saúdo.

Calificacións da 3ª Avaliación 2º Bac-Bioloxía

Hola, adxúntovos os resultados correspondentes ao examen que fixéchedes o día 8, correspondente á 3ª avaliación. Aprobáchedes todos.  Non son as notas da avaliación ordinaria. Poño so as iniciais dos vosos nomes: RRC 7; NGQ 7, AMS 6 .

RECUPERACIÓNS. Para todas as partes e parciais que teñades pendentes, serán o vindeiro luns 14 en horario habitual de clases.

Sen mais, un cordial saúdo e sorte.
Juan L. Neira.

Datas de exames de 1º e 2º Bacharelato // 3ª Avaliación e recuperacións.

1º Bacharelato

3ª Avaliación o día 13 de xuño, deixaremos os días 14 e 18 para recuperacións.

2º Bacharelato:

O día 8 na hora habitual de aula, teremos a terceira avaliación, deixaremos para os días 14 e 15 as recuperacións .

Recomendacións e planing final de curso 1º bacharelato

Hola, aquí tendes un planing do temario que nos quedan e datas que temos para repartilo. Descargade o pdf que tendes todo indicado. As referencias son ao libro de texto, e podedes facer as consultas que precisedes neste blogue ou na clase ou no departamento.
Sen máis, un saúdo.

Recomendacións finais de curso 2º Bac - Bioloxía

Hola, deixovos os solucionarios dos temas que entran nas probas da 3ª avaliacion e ademáis
máis información para fondar nas ABAU. Tamén os deixo aquí anotados as cuestións tipo
que entrarán no exame:
T13: Para comenzar da páxina 263; páxina 269 as actividades 5,6 e 7; Páxina 271 o
problema 13; Páxina 279, a cuestión 23.
T14: Páxina 287 Contidos e Para comenzar, Páxina 291 os exercicios 7 e 8; Páxina 292 o
exercicio 9; Páxina 295 o 14,15 e 16; Páxina 296 os exercicios 17, 18 e 19; Lectura e
actividades dende a páxina 297 á 303 (Incluíndo a definicion de Operón).
T15:Páxina 309 Contidos e para comenzar ; Páxina 310-311 Lectura e actividades; Páxina
314 (leer sólo) ; páxina 316 Definición do punto 4 e 4.1 e cadriño de abaixo onde están as
principias enfirmidades por aneuploidias en humanos.; Páxina 318 (leer). // Páxina 319 á
páxina 331 (Todo, a lectura e as actividades que hai nesas páxinas).
T16: Páxina 337 contidos e para comezar.
T17: Páxina 359, contidos e para comezar.
T18: Páxina …

Temas 12, 16 e 17 (Arbol da vida, nutrición e circulación)

Hola, déixovos o material complementario correspondente a apuntes, aclaracións, debuxos, esquemas e presentacións complemenmtarias aos temas. É convinte que xa teñades descargados os diccionarios científicos sobre termos biolóxicos, que xa están colgados neste blogge dende principio de curso.  Lembrade que tamén tendes nas etiquetas do blogge (Libellés) presentacións e aclaracións específicas sobre todalas cuestións que entran agora nestes temas: dende as clasificacións do arbol da vida (dende procariotas, protoctistos, fungos... ), ate  animacións e links sobre respiración, circulación, etc... Tamén decirvos que non dubidedes en solicitar aclaracións (previa identificación no blogge, sobre calquer tema que se vos plantexe).  Os temas de vexetáis (13, 14, 15 obviadeos, xa que o curso é moi breve e, sobre todo pensando no ano seguinte, considero que é preferible facer fincapé nos temas de fisioloxía animal). Sorte.

Tema 12. 1º Bac. (El árbol de la vida) 1
Tema 12 1º Bac (El árbol de la v…