Articles

Sobre 1ª Avaliación 2ª Parte (Para 1º e 2º Bacharelato)

Hola, na entrada de esquemas de clase e anotacións para primeiro e segundo de bacharelato, están engadidos os arquivos dos temas 4,5 e 7 de 1º Bac e os temas 5, 6 e 7 de 2º Bac. Respecto ao desenvolvemento da proba, lembrade que para aqueles que non superáchedes a primeira parte, teredes ocasión de novo de repetila, ademáis da 2ª parte enteira. Na segunda parte da 1ª avaliación, para 1º Bac, Bioloxía e Xeoloxía, entrarán os temas 4, 5 e 7, coas preguntas correspondentes ás páxinas e apartados sinalados. Para 2º Bacharelato, as partes que entrarán no exame serán as preguntas correspondentes ás páxinas sinaladas dos temas 5, 6 e 7.
Un saúdo.

Juan L. Neira.

Calificacións dos últimos controles de 1º Bac (BioXeo) e 2º Bac (Bioloxía)

So se amosan os aprobados ou compensables. Enténdese que os que non aparecedes na lista non superáchedes a proba.

1º Bacharelato (Parte de Xeoloxía, temas 1, 2 e 3):  María Fernández González (Compensable para facer media coa seguinte parte).

2º Bacharelato (Temas 1, 2, 3 e 4): Noelia Gulín Quintas 6,25

Asdo. Juan Luis Neira.

El nucelosoma

Esquemas, anotacións e explicacións de aula 1º e 2º Bac

Hola, tal e como vos dixen, aquí vos deixo as capturas de pantalla e apuntes do que estivemos traballando na aula, nas distintas materias de 1º de bacharelato (Bioloxía e Xeoloxía) e 2º de bacharelato (Bioloxía). Espero que vos sirvan de axuda. Sen máis, un cordial saúdo.

1º Bacharelato:
Introducción + Geodinámica Interna
Dinámica Litosférica
Temas 1-2-3 (partes todavía no vistas)
Esquemas 4&5&7 (o tema 6 non entra)
Tema 5

2º Bacharelato:
Introducción aos sistemas vivos
Xeralidades tema 1 (auga e sales minerais, fundamentos físico-químicos)
Glúcidos 1
Glúcidos 2
Glúcidos
Lípidos
Proteínas
Ácidos Nucleicos
Tema 6 (Célula)
Temas 7 (e tamén tema 6, que están así nos esquemas feitos).

PD. Lembrade que si tendes dúbidass, somentes tendes que facer unha entrada no blog (primeiro rexistrádevos) e xa podo respondervos directamente.

DICCIONARIOS DE BIOLOGÍA

Nos seguintes links, tendes un enlace para descargar diferentes diccionarios de terminoloxía en bioloxía, biomedicina, farmacoloxía, bioquímica, etc... Como en calquer disciplina, somentes coñecendo a terminoloxía específica deste ámbito, chegaremos a desenvolvernos con precisión e avanzar no coñecemento. Sen máis, un cordial saúdo.

Diccionario 1Diccionario 2Diccionario 3


MAPAS CONCEPTUAIS BIOLOXÍA 2º BAC

Image
Facendo click na imaxe, podedes descargar os pdf correspondentes a todolos apartados de bioquímica, bioloxía molecular, bioloxía celular e xenética que forman parte do temario de 2º de Bacharelato. Penso que é unha grande axuda para que organicedes to que tendes no libro e traballamos na aula. Sen máis, un cordial saúdo.
(Nota: Cecais é necesario que teñades instalada a aplicación DROPBOX no voso ordenador, para poder descargar o ficheiro)