Articles

Esquemas, anotacións e explicacións de aula 1º e 2º Bac

Hola, tal e como vos dixen, aquí vos deixo as capturas de pantalla e apuntes do que estivemos traballando na aula, nas distintas materias de 1º de bacharelato (Bioloxía e Xeoloxía) e 2º de bacharelato (Bioloxía). Espero que vos sirvan de axuda. Sen máis, un cordial saúdo.

1º Bacharelato:
Introducción + Geodinámica Interna
Dinámica Litosférica
Temas 1-2-3 (partes todavía no vistas)

2º Bacharelato:
Introducción aos sistemas vivos
Xeralidades tema 1 (auga e sales minerais, fundamentos físico-químicos)
Glúcidos 1
Glúcidos 2
Glúcidos

PD. Lembrade que si tendes dúbidass, somentes tendes que facer unha entrada no blog (primeiro rexistrádevos) e xa podo respondervos directamente.

DICCIONARIOS DE BIOLOGÍA

Nos seguintes links, tendes un enlace para descargar diferentes diccionarios de terminoloxía en bioloxía, biomedicina, farmacoloxía, bioquímica, etc... Como en calquer disciplina, somentes coñecendo a terminoloxía específica deste ámbito, chegaremos a desenvolvernos con precisión e avanzar no coñecemento. Sen máis, un cordial saúdo.

Diccionario 1Diccionario 2Diccionario 3


MAPAS CONCEPTUAIS BIOLOXÍA 2º BAC

Image
Facendo click na imaxe, podedes descargar os pdf correspondentes a todolos apartados de bioquímica, bioloxía molecular, bioloxía celular e xenética que forman parte do temario de 2º de Bacharelato. Penso que é unha grande axuda para que organicedes to que tendes no libro e traballamos na aula. Sen máis, un cordial saúdo.
(Nota: Cecais é necesario que teñades instalada a aplicación DROPBOX no voso ordenador, para poder descargar o ficheiro)


AVALIACIÓN DE 1º BACHARELATO DE BIOLOXÍA E XELOXÍA LOMCE

Hola Adrián, Gabriel e Xulio, tendes superada a materia. As calificacións finais non as farei constar ate que teñamos feita a avaliación de bacharelato e o exame final de recuperación, por si alguen máis se presenta. Sen máis, un cordial saúdo e que pasedes un bon verán.

Irmandade: Himno - Canción sobre Galiza (inspirada en sonoridades e textos melancólicos)

Image

RESULTADO PROBAS DO DÍA 5 (Venres) de 1º e 2º Bac.

RESULTADO DAS PROBAS DO DÍA 5 (Venres)

1º Bacharelato (3ª Avaliación, Temas 10, 11, 12, 13 e 16): Compensables ambolosdous que vos presentachedes  á  proba. // Non presentados, a facelo en 10 de maio en horario de aula.
2º Bacharelato (2ª parte da 3ª avaliación, Temas 12,13 e 14): Compensables Jennifer e Noemi. (quen non o superase ou non o fixera, hai que facelo en 10 de maio , deixando para o 16 de maio ou en data a convir a realización das probas que vos faltan oun que non superásedes).

Asdo. Juan L. Neira

Modificaciones en el planig FIN CURSO Bioloxía e Xeoloxía de 1º Bac LOMCE

Aquí vos deixo o LINK DE DESCARGA do novo planing, donde hay algunha modificación coas datas, contidos e horas de clase nas que estamos recuperando materia (básicamente en horas de 16:00-17:00 fora do voso horario habitual). Lembrade que o día 10 de maio, teredes unha nova oportunidade de avaliarvos sobre os temas 8 e 9, da 2ª Avaliación.
Sen máis, un saúdo e sorte. JL Neira